Nasza Pracownia Projektowa prowadzi działalność od 1992 roku wykonując projekty budowlane budynków użyteczności publicznej, hal przemysłowych, kamienic wielofunkcyjnych, warsztatów i salonów samochodowych, stacji paliw, domów jednorodzinnych i innych obiektów oraz konstrukcji stalowych i żelbetowych. Realizujemy również ekspertyzy techniczne obiektów budowlanych pod względem ich stanu technicznego i zagrożenia awarią budowlaną. W ocenach technicznych proponujemy również sposoby wzmocnienia konstrukcji.

   Od początku 2009 roku w naszej ofercie znalazły się również świadectwa energetyczne budynków. Projekty nasze są wykonywane na licencjonowanych programach komputerowych takich jak CAD ARC+ i Robot co pozwala uzyskać większą dokładność rysunków, a także dzięki precyzyjnym obliczeniom oszczędności w robociźnie i materiale pozwalające obniżyć koszty budowy.

W zakresie rzeczoznawstwa budowlanego wykonujemy ekspertyzy dotyczące:
   - odstępstw od wysokości w pomieszczeniach budynku,
   - oceny i ekspertyzy w przypadku uszkodzeń konstrukcji budynku,
   - oceny i ekspertyzy przydatności elementów budynku po pożarze.

Udzielamy również porad w zakresie Prawa Budowlanego oraz sposobu postępowania przy uszkodzeniach budynków - koszt porady od 100zł +VAT.

   Projekty wykonujemy z kompletem uzgodnień koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowę, na życzenie inwestora uzyskujemy również pozwolenie na budowę. Prowadzimy nadzór autorski i inwestorski w trakcie realizacji projektu, współpracujemy z osobami mogącymi pełnić obowiązki kierownika budowy. Współpracujemy też z rzeczoznawcami placówek San-Epid, Straży Pożarnej i BHP oraz z pracowniami geologicznymi. Na życzenie inwestora możemy prowadzić inwestycję lub zorganizować przetarg dla wykonawców robót.

   Na naszej stronie znajdą Państwo wykaz ważniejszych projektów z ostatnich lat oraz rysunki i zdjęcia elewacji niektórych projektowanych przez nas obiektów. Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

Najnowsze informacje znajdziecie Państwo na Facebooku, adres strony: www.facebook.com/gbbprojekt.


mgr inż. Wiesław Bogacz
Rzeczoznawca budowlany

© 2009 GoldStream