www.gbb-projekt.pl


WYKAZ WAŻNIEJSZYCH PROJEKTÓW GBB-PROJEKT
z ostatnich lat - do połowy 2012 r.


L.P. NAZWA PROJEKTU ADRES DATA INWESTOR KUBATURA
1. Konstrukacja stalowa estakady Żary 03.2001 Kronopol. -
2. Stacja tankowania gazem LPG Zagań 05.2001 "Jersak" -
3. Remont elewacji budynków Żary 07.2001 PEKOM ŻARY -
4. Sala sportowa wraz z budynkiem dydaktycznym dla Szkoły Podst. W m. Brzeźnica. Brzeźnica 10.2001r. Urząd Gminy Brzeźnica. 5350
5. Projekt modernizacji ulicy Pszennej w m. Żary Żary 12.2001 Starostwo Powiatowe -
6. Projekty : budowy zatok autob. przy ul. Wojska Polskiego w m. Żary, projekt zatok przy ul. Okrzei, Projekt poszerzenia ul. Długosza, Projekt ciągu pieszo-jezdnego Żary 02.2002 Starostwo Powiatowe -
7. Modernizacja gimnazjum w m. Sieniawa Żarska Sieniawa Żarska 01.2002r. Urząd Żary. 6610
8. Budynek socjalny i Budynek tech. dla Kronostar Rosja. Rosja 04.2002r. Kronopol Żary 3500
9. Stacja paliw wraz z tankowaniem gazem LPG Świętoszów 05.2002r. "JERSAK" ŻAGAŃ 3800
10. Adaptacja wiaty na magazyn ŻARY 05.2002r. RELPOL ŻARY 2500
11. Sala sportowa z widownia na 500 osób przy L.O. Im. B. Prusa ŻARY 09.2002r. Starostwo Powiatowe 8000
12. Hala magazynowo- handlowa ŻARY 12.2002r. Rolmasz Żary 5500
13. Apteka Żagań 12.2002r. "JERSAK" ŻAGAŃ 950
14. Rozbudowa szkoły podst. w m. Grabik Grabik 03.2003r. Urząd Gminy Żary 4500
15. Adaptacja cz. Obiektu na sklep Żary 04.2003r. Rossman 900
16. Nadbudowa hali magazynowej Żary 08.2003r. Poli-Eco 8400
17. Sala gimnastyczna z widownia na 400 osób przy Gimnazjum nr 3 ŻARY 03.2004r. URZĄD MIASTA Żary 10000
18. Sala zabaw dla dzieci Żary 03.2004r. ARENA 2390
19. Modernizacja świetlicy . Kadłubia 04.2004r. Urząd Gminy Żary 1800
20. Drukarnia Żary 10.2004r. CHROMA 13 130
21. Hala magazynowa. Żary 11.2004r. POLI-ECO 8 920
22. Myjnia samochodowa Zasieki 12.2004r. APEXIM AB 353
23. Projekt kons. Hali produkcyjnej Krosno 02.2005 KROSNO METAL 15 000
24. Projekt magazynu gliny. Jankowa Żag. 02.2005 Winerberger Polska 15 000
25. Modernizacja hali produkcyjnej z budynkiem autoklawu i zadaszenia nad windą Żary 04.2005 SEKURIT-SAINT-GOBAIN 17 000
+ 8 920
26. Projekt kons. Modernizacji hali produkcyjnej Żary 06.2005 RELPOL ŻARY 9 000
27. Projekt hali warsztatowej z biurami i zapleczem Żary 08.2005 A & P Żary 5 655
28. Projekt odbudowy budynku biurowego Żary 10.2005 P.W. Jersak 992
29. Modernizacja świetlicy . Biedrzychowice 03.2006r. Urząd Gminy Żary 1036
30. Przebudowa odziału laryngologii na oddział OIOM. Żary 05.2006r. 105 Szpital Wojskowy. 9858
31. Modernizacji szkoły dla Zespołu Szkoł SPECJALNYCH Żary 08.2006r. Zespół Szkół Specjalnych 3500
32. Hala warsztatowa dla Tirów wraz z biurowcem i parkingiem Żary 10.2006r. BAKEMA ŻARY 3670
33. Rozbudowa hali produkcyjnej z zapleczem socjalnym Szprotawa 11.2006r. POLI-ECO 3360
34. Rozbudowa hali produkcyjnej - projekt konstrukcji Żary 01.2007r. RELPOL ŻARY 4630
35. Modernizacja szkoły podstawowej. Lubanice 02.2007r. Urząd Gminy Żary ~15 000
36. Projekt świetlicy w m. Łaz. Łaz 06.2007r. Urząd Gminy Żary 1700
37. Projekt hali produkcyjnej Sieniawa Żarska 09.2007r. Magnaplast 20 000
38. Projekt świetlicy w m. Białowice Białowice 12.2007r. Urząd G. Nowogród Bob. 1538
39. Projekt przebudowy świetlicy Kotowice 12.2007r. Urząd G. Nowogród Bob. 1457
40. Projekt przebudowy świetlicy Wysoka 12.2007r. Urząd G. Nowogród Bob. 1550
41. Projekt przebudowy świetlicy Lubanice 12.2007r. Urząd G. Żary 3801
42. Projekt przebudowy oddziału rodiologii z budową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Oddziału OIOM. Żary 06.2008r. 105 Szpital Wojskowy 13 416
43. Projekt konstrukcji stacji Diagnostycznej Żary Żary 03.2008r. Inwestor prywatny 2 060
44. Projekt przebudowy szkoły podstawowej w m. Olszyniec Olszyniec 01.2008r. Urząd G. Żary 2693
45. Projekt przebudowy remizy strażackiej w m. Mirostowice Dolne Mirostowice Dolne 02.2008r. Urząd G. Żary 1238
46. Projekt świetlicy w m. Dłużek Dłużek 10.2008r. Urząd G. Lubsko 904
47. Projekt świetlicy w m. Guzów Jasień 12.2008r. Urząd G. Jasień 1500
48. Projekt świetlicy w m. Olszyniec Olszyniec 03.2009r. Urząd G. Żary 1800
49. Projekt wzmoc. Konstrukcji i dobudowy szkoły w m. Olbrachtów Olbrachtów 03.2009r. Urząd G. Żary -
50. Projekt kons. szatni w m. Lubanice Lubanice 10.2009r. Urząd G. Żary 729
51. Kons. wieżyczki na Ratuszu w Żarach Żary 10.2009r. Urząd M. Żary -
52. Przebudowa Sali gimnastycznej na salę widowiskową z rozbudową. Jasień 12.2009r. Urząd M. Jasień ~3500m3
53. Przebudowa OIOM na oddział kardiologii Żary 01.2010r. 105 Szpital -
54. Rozbudowa świetlicy w m. Mirostowice Górne Mirostwice G. 04.2010r. Urząd G. Żary 1269
55. Rozbudowa szkoły w m. Jasień Jasień 09.2010r. Urząd M. Jasień -
56. Przebudowa oddziału neurologii Żary 09.2010r. 105 Szpital -
57. Budowa boiska "Orlik " z szatnią w m. Mirostowice D. Mirostowice D. 04.2011r. Urząd G. Żary -
58. Hala fabryczna i wiata Żary 08.2011r. Węgierglass 5321
59. Kons. myjni samochodowej Żary 09.2011r. Żary 688
60. Kons. pawilonów handlowych Żary 11.2011r. Żary 2156
61. Wytwórnia betonów Wiechlice 12.2011r. PHU Białkowski -
62. Rozbudowa i przebudowa gimnazjum Brzeźnica 05.2012r. Urząd Gminy Brzeźnica 5158
63. Stacja monitoringu powietrza Żary 05.2012r. Urząd Miasta Żary 17
64. Rozbudowa i przebudowa gimnazjum Witoszyn 08.2012r. Urząd Gminy Wymiarki 2197


Sporządził: mgr inż. W. BOGACZ