Nasze referencje oraz zaświadczenia

1.Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dn. 19.06.1987
2.Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dn. 31.08.1994
3.Tytuł rzeczoznawcy budowlanego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej z dn. 24.07.2007
4.Zaświadczenie członkowskie Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dn. 11.12.2007 (str. 1)
5.Zaświadczenie członkowskie Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dn. 11.12.2007 (str. 2)
6.Decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wpisie do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych z dn. 31.12.2007
7.Zaświadczenie członkowskie Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dn. 19.11.2008
8.Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w zakresie obsługi oprogramowania branżowego
9.Nota referencyjna Starostwa Powiatowego w Żarach z dn. 05.10.2001
10.Nota referencyjna Urzędu Gminy Żary z dn. 05.10.2001
11.Nota referencyjna Zespołu Szkół Społecznych w Żaganiu z dn. 16.10.2001
12.Nota referencyjna Starostwa Powiatowego w Żarach z dn. 07.05.2003
13.Opinia Urzędu Gminy Żary z dn. 07.05.2003
14.Opinia Urzędu Gminy Brzeźnica z dn. 07.05.2003
15.Opinia firmy Relpol S.A. z dn. 09.05.2003
16.Nota referencyjna firmy Kronopol Sp. z o.o. z dn. 19.05.2003
17.Zaświadczenie dot. wykonanych projektów z dn. 19.07.2006
18.Nota referencyjna firmy Kronopol Sp. z o.o. z dn. 27.07.2006
19.Nota referencyjna 105 Szpitala Wojskowego z dn. 17.02.2007
20.Nota referencyjna Urzędu Miasta Żary z dn. 19.02.2007
21.Nota referencyjna Urzędu Gminy Żary z dn. 19.07.2007
22.Akt Erekcyjny Powiatu Żarskiego
23.Podziękowania Powiatu Żarskiego

   Napisali o nas w prasie

Artykuł pt. "Szkoły bliższe marzeń"
Artykuł pt. "Szkoła jak marzenie"
Artykuł pt. "Wymarzona hala"

© 2009 Red-System